Klíčové přínosy MoP®

Management of Portfolios business outcomes
Management of Portfolios business change
Management of Portfolios risk
Management of Portfolios customer experience
Management of Portfolios show value for money
Management of Portfolios improve

Pomáhá zlepšít výsledky

Jednodužší realizace změn

Ochrana před riziky

Spokojenost klientů

Snížení nákladů

Neustálé zlepšování se

AXELOS Best Practice. Metodika Management of Portfolios (MoP).

Proč řídit portfolio projektů, programů?

Chcete-li budovat úspěšnou organizaci, musíte včas reagovat a přizpůsobovat se novým výzvám na trhu.

Portfolio Management poskytuje nadhled nad všemi projekty / programy / řízením změn od plánování, až po realizaci. MoP vám tak poskytne cenné manažerské informace o tom jak

 • portfolio pomáhá plnit strategické cíle,
 • co vše obsahuje a jaké jsou finanční náklady,
 • informace o potenciálních / aktuálních rizicích,
 • v které fázi realizace strategických plánů se právě nacházíte,
 • daří se plnit očekávané přínosy napříč projekty a programy pro organizaci?

Management of Portfolios nepředstavuje novou metodiku.

MoP doplňuje řízení projektů a programů tak, abyste je dokázali lépe koordinovat, strategicky plánovat investice a získali kontrolu nad všemi projekty a programy napříč organizací. MoP framework je manažerskou úrovní řízení nad projektovým a programovým řízením, který je zároveň kompatibilní s PRINCE2® i MSP®.

MoP Glossary

Benefity implementace MoP

 • Efektivní správa zdrojů napříč projekty / programy;
 • Odstraníte přebytečné, nebo duplicitní projekty, programy, aktivity; 
 • Transparentní manažerské řízení, odpovědnosti, ale i plnění plánů;
 • Vyšší finanční zisky z projektů a programů v návaznosti na strategické cíle;
 • Včasná identifikace hrozeb, rizik. Budete lépe určovat priority napříč projekty a programy;
 • Týmy, oddělení, nebo organizační divize budou mezi sebou lépe komunikovat a spolupracovat;