M_o_R přehled certifikace

M_o_R® Intro

Základy řízení rizik.

1/2 denní manažerský průřez metodikou. Benefitem je udělení tzv. RISK Management Leaving Awards. Certifikát o absolvování školení je vydaný v rámci RCB (Registred Certification Body) organizace TAYLLOR&COX ltd.

  • bez certifikační zkoušky;
  • certifikát vydaný ihned po školení;
  • absolventům doporučujeme kurz RISK Foundation.

Navštívit kurz

M_o_R® Foundation

 Enterprise Risk Management.

Cílem této úrovně je ověřit že absolvent získal komplexní manažerské znalosti frameworku Management of Risk pro identifikaci, hodnocení a eliminaci rizik napříč organizací. Certifikační test se týká Principů, Procesů a Přístupů k řízení rizik. Tato úroveň je zároveň požadována před úrovní
RISK Manager Practitioner.

  • 75 otázek, výběr odpovědi
  • 60 minut na test, uzavřené kniha
  • 5 otázek je testovacích a nejsou započítávány
  • úspěšná certifikace min. 35 správných odpovědí (50%)

Navštívit kurz

M_o_R® Practitioner

Určeno absolventům Foundation.

Cílem certifikace RISK Manager v úrovni Practitioner  je ověření komplexních znalostí řízení rizik se zaměřením na implementaci a optimalizaci postupů v organizaci, za všech okolností. Certifikační test přezkoumává odborné znalosti na konkrétních situacích a příkladech. V tom se liší od úrovně Foundation, která je více zaměřena na komplexní test znalostí v základní úrovni. .

  • 4 okruhy otázek, se zadaným scénářem a přílohami
  • každý z okruhů obsahuje 20 otázek, každá je za 1 bod
  • absolventem od 50% správných odpovědí pro splnění zkoušky (40 bodů)

Navštívit kurz