M_o_R Foundation obsahuje mnoho a mnoho "hands-on" cvičení!

Tento praktický přístup je garancí kvality výuky. Absolventi kurzu díky "hands-on" přístupu nejenom lépe zvládají certifikační zkoušky, ale také prakticky lépe uplatňují framework M_o_R  s patřičnou dávkou sebejistoty.

 

M_o_R Foundation je intenzivní 3 denní kurz. Kandidáti obdrží na večerní samostudium první i druhý den v rámci kurzu cvičné testovací scénáře. Tyto cvičení jsou nedílnou součástí výuky, s minimální časovou náročností (2 x 2hod.)


Akreditovaná osnova kurzu

Úvod do M_o_R

Úvod do globálního standardu pro řízení rizik: Management of Risk (M_o_R). Základní vysvětlení pojmů a rozdělení rizik na hrozby + příležitosti. Kdy, jak a proč řídit rizika, příklady z praxe.

Management of Risk jako součást systému řízení každé organizace, programového, nebo projektového řízení.

M_o_R Principy

M_o_R Principy jsou klíčové pro zavedení a rozvoj efektivního Risk Managementu. M_o_R Principy jsou také návodem jak si ve vlastní organizaci navrhnout systém řízení rizik tak, aby vyhovoval právě vašim potřebám a byl prevencí potenciálních rizik.

 • Strategie řízení rizik;
 • MoR ve vaší organizaci;
 • Zapojení zůčastněných stran;
 • Správné a včasné informace v systému MoR
 • Neustálé zlepšování P-D-C-A, management a reporting.

M_o_R Přístupy

Jak implementovat principy je popsáno v modulu M_o_R Aproach - Přístupy. Návrh dokumentace a podpůrných směrnic je klíčem k nastavení Risk Managementu. M_o_R Přístupy podrobněji:

 • Strategie
 • Process Guide
 • Risk & Issue Registr
 • Risk Management politika
 • Risk Improvement & Risk Response Plan
 • Risk Response & Risk Communication Plan

M_o_R Procesy

Procesy řízení rizk jsou zaměřeny na rozfázování jednotlivých kroků tak, abychom systematicky začali plnit úkoly a vytyčené cíle v oblasti řízení rizik. Tato oblast je věnována také výstupům, jejich použitelnosti a technikám, které lze využít. M_o_R Procesy se člení na:

 • Identifikaci
 • Posouzení
 • Plánování
 • Implementace opatření 

M_o_R Perspektivy 

Způsob, jakým jsou M_o_R  Zásady, Přístupy a Postupy využívány pro řízení rizik se se mění v závislosti na velikosti organizace, prostředí a rizicích z pohledu:

 • Strategie
 • Programu
 • Projektu
 • Operativy

Implementace a optimalizace M_o_R

Návrh, implementace a optimalizace systému řízení rizik jako součást kultury organizce je nezbytným předpokladem pro dlouhodobé a systematické řízení rizik. Témata podrobněji:

 • Principy implementace
 • Změna prostředí pro řízení rizik
 • Měření přínosů Risk Managementu
 • Rizika a potenciální bariéry při nastavení M_o_R
 • Identifikace rizik a jejich využití jako příležitosti pro změnu
 • Health check & Risk management maturity model

M_o_R Foundation certifikční test

V rámci příprav na certifikační zkoušky M_o_R Foundation, budou kandidáti pracovat s cvičnými testy - vybírat správné odpovědi ze situačních příkladů zkušebních otázek před samotným certifikačním testem.

Tento přístup odhalí případné nesrovnalosti ve znalostech. Ty jsou řešeny ještě před samotným certifikačním testem. Kandidáti tak mají větší jistotu, že jsou dostatečně připraveni pro absolvování mezinárodní certifikační zkoušky.

 

zpět na kurz