Osnova TOGAF® Foundation

Cílem kurzu TOGAF® 9 Foundation, který se také někdy označuje jako TOGAF® Level 1  je seznámit vás se základy, principy a benefity Enterprise Architecture (EA). Naučíte se standardizovanou terminologii, na případové studii si vyzkoušíte návrh Enterprise Architektury

Úvod do Enterprise Architektury

(1. blok)

1.1 TOGAF® 9: Certifikovaný program EA

Co je Enterprise Architektura, u nás známá také pod pojmem podniková architektura. V rámci 1. bloku účastníky provedeme:

 • Úvodem do Enterprise Architektury;
 • Přínosy TOGAF® certifikace pro IT & Enterprise architekty.
 • Vyjasněním TOGAF® 9 certifikačních úrovní a platnostmi vydaných certifikátů;

1.2 Enterprise Architektura vs. TOGAF® 9

Úvod do základních principů a funkcionalit Enterprise (Podnikové) Architektury. Tento modul vám představí základní pojmy a principy:

 • Co je to framework?
 • Best practice a příklady využití EA v praxi;
 • Vazby Enterprise Architektury na The Open Group a TOGAF® Framework;
 • Co je a co není "enterprise", co vše lze zařadit do Enterprise Architektury?

1.3 Základy TOGAF® 9

Framework pro návrh Enterprise Architektury TOGAF® 9 je rozdělený do 7 etap, resp. částí. Každá část řeší specifické potřeby on designu EA po implementaci v rámci celého životního cyklu návrhu architektury. Rozbor všech 7 částí TOGAF® 9 a seznámení se s přístupem, pojmy a aktivitami v rámci dílčích bloků:

 • ACF: Architecture Content Framework;
 • ADM: Architecture Development Method;
 • ACF: Architecture Capability Framework;

Architecture Development Method

(2. blok)

2.1 Základy ADM

Cílem tohoto bloku je vysvětlení a osvojení si Architecture Development Method (ADM) tedy jednotlivých cyklů pro každou fázi návrhu a implementace Enterprise Architektury napříč organizací. Absolventi se naučí: využívat TOGAF® ve všech fázích projektu. Od designu po řízení požadavků. 

2.2 ADM cyklus v dílčích etapách

Tento výukový modul se podrobně věnuje Architecture Development Methodice, resp. každé fázi životního cyklu. Cílem je naučit se pracovat v každé fázi Enterprise Architektury a porozumět, jak tyto fáze přispívají v rozvoji EA.

ADM Manuál & Techniky

(3. blok)

3.1 ADM Návod a techniky

Osvojíte si doporučení jak pracovat s ADM: Architecture Developlment Methodikou. Naučíte se všechny doporučené techniky, které využívají architekti na úrovni Enterprise, tedy podnikové architektury.

Pro úspěšné absolvování Foundation Certifikace (TOGAF® 9 Level 1) musíte být schopni charakterizovat dílčí procesy. Ale není důležité znát podrobně dílčí techniky a způsoby implementace, které jsou potřebné pro konkrétní projekty. Proto se zaměříme na to, abyste perfektně zvládli:

 • vysvětlení rozdílů mezi fázemi
 • business scénáře
 • GAP analýza
 • ostatní

ACF: Architecture Content Framework

(4. blok)

4.1 Reporting a manažerská komunikace

Správná manažerská komunikace projektu a přínosů Enterprise Architektury je klíčovým pilířem, pro úspěšný návrh a implementaci TOGAF v aktuální verzi 9.

Mezinárodní standard pro definici požadavků a framework enterprise architektury TOGAF je norma ISO 42010, která je mezinárodně podporována a garantována především ze strany The Open Group. 

4.2 Design dílčích bloků

Jedním z hlavní benefitů TOGAF® je možnost upgradovat stávající enterprise architekturu, byznysové nástroje, nebo dílčí projekty, které ovlivňují fungování organizace.

V tomto modulu se detailně seznámíte s koncepcí architektury a technikami návrhu řešení dílčích bloků, včetně využítí TOGAF® ve stávajícíh infrastrukturách.

4.3 Hlavní výstupy a přínosy ADM

Každá fáze metodiky Architecture Development přináší sérii přínosů, kterých má být dosaženo. Tyto benefity jsou vždy výstupem této fáze a vstupem do následující fáze. Absolventi tohoto modulu budou schopni generovat přínosy v každé fázi ADM cyklu.

Rozvoj EA & Nástroje
(5. blok)

5.1 Rozvoj Enterprise Architektury

Správa a rozvoj EA je předpokladem dlouhodobé a funkční Enterprise Architektury. Optimalizace a údržba jsou dvě strany jedné mince - TOGAF® 9.

5.2 Repozitář Architektury

V tomto modulu se zaměříme na využití repozitáře, který se využívá pro ukládání a správu enterprise architektury navrhnuté pomocí procedur Architecture Development Method. TOGAF® 9 je více, než archivace návrhů podnikové infrastuktury.

TOGAF® Reference Model
(6. blok)

6.1 TOGAF® Framework

V této části se naučíte používat 2 referenční modely, které jsou zároveň součástí certifikace v úrovni TOGAF® 9 Fundation (Level 1) jedná se o:

 • Technical Reference Model (TRM)
 • Integrated Information Infrastructure Reference model (III-RM).
Architecture Capability Framework
(7. blok)


7.1 Řízení Architektury ADM

ADM management je poslední modul v rámci EA. Cílem je simulace příkladů využití TOGAF® v praxi. Co se naučíte? Využívat ACF:

 • Architecture Capability Framework, resp. správu a optimalizaci Architecture Development cyklu;
 • Absolventi budou schopni realizovat architekturu napříč organizací.
Revize znalostí
(8. blok)

8.1 Revize a milníky

Tento modul se zaměřuje na všechny klíčové koncepty TOGAF® Foundation certifikace. Tento modul je klíčový pro revizi znalostí předchozích milníků, jednotlivých fází projektu Enterprise Architektury. 

8.2 Certifikační test

Před samotným certifikačním testem absolvujete cvičné testy, které jsou oficiální a identické s certifikačními testy. Na závěr kurzu je připravena certifikační zkouška: TOGAF® 9 Foundation Level 1

Zpět na kurz