Témate zkoušky

Témata zkoušky

  • scope, cost, time, risk
  • akreditováno institutem pro certifikaci ISO
  • první ISO standard pro management projektů

Certifikační test

Certifikační test

  • certifikační zkouška se skládá na konci dne
  • testovací otázky s výběrem správné odpovědi
  • vyhodnocení testu probíhá v examination institut TCX cca do týdne
  • absolventi získají mezinárodně akreditovaný certifikát ISO 10006 PM