Axelos Consulting partner P3M3

Eduard Pitka | Petra Dostálová | Marek Mitáček | Vladimír Medlík | František Kudláček

Slibují vám trenéra, který umí česky? 
Pokud hledáte víc, např.: hands-on experience (praktické zkušenosti) s metodikou PRINCE2® a také vynikající prezentační dovednosti, přijďte k nám. Také nesnášíme teorii.

Eduard Pitka

PRINCE2® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálů PRINCE2 u TAYLLORCOX. Train the Trainer. Quality Assurance.

Eduard je bez nadsázky jeden z nejlepších trenérů / praktických odborníků v Evropě. Získané ocenění PRINCE2® Platinum Member, které má pouze 8 spol. v EU (v ČR i SK jako jediný) mluví za vše. Ve spol. TAYLLORCOX působí v rolích TTT (Train The Trainer), Consultant, Senior Project/Program/Portfolio Manager, nebo také autor vzdělávacích materiálů a šablon pro PRINCE2, MSP, MoP a další metodiky z portfolia Best Management Practice - Axelos.

Moje cesta k PRINCE2

Kariéru rozjel v několika TELCO společnostech, např. BroadNet. Poté dlouhá léta pracoval u partnera technologické firmy CA a řídil implementaci i rozvoj systémů pro podporu projektového, programového a portfolio managementu (Vodafone, T-Mobile). Není mu cizí ani prostředí státní správy. Jako hlavní trenér úspěšně připravil na certifikaci více než 250 pracovníků napříč ministerstvy, nebo implementoval metodiku PRINCE2 pro krajské úřady. Zaznamenal také velké úspěchy se zavedením metodiky řízení projektů a portfolií ve strojírenském průmyslu (Česká zbrojovka a její dodavatelé). Referenční seznam je už hodně dlouhý.

Eduard je velice silná persona pro audit a rozvoj funkční metodiky. Tam, kde většina "trenérů" končí teorií, on teprve začíná. Velice populární jsou pod jeho taktovkou vedené Workshopy - praktické simulace řízení projektu / programu / portfolia v metodice PRINCE2 / MSP / MoP.

Eda vás připraví na certifikaci také v těchto akreditovaných programech

PRINCE2® Foundation | PRINCE2® Practition | PRINCE2 Agile™ | MSP® Foundation | MSP® Practitioner | MoP | SCRUM | ITIL

zpět ⬆

Petra Dostálová

PRINCE2® Approved Lead Trainer

Z mnoha průzkumů vyplývá, že ženy jsou velice schopné projektové manažerky. Ano, je to pravda.

Petra má cenné zkušenosti, neboť téměř celou kariéru strávila řízením projektů. Mezi její klienty patří např. Ministerstvo Spravedlnosti, T-Mobile, HP, malé a střední společnosti, ale můžete ji také potkat na otevřených kurzech. Právě díky jejímu přístupu a praktickým zkušenostem získáváme fantastické hodnocení kurzů. PRINCE2 kurzy pod jejím vedením jsou zárukou pečlivé přípravy na závěrečný test. Klienti pravidelně získávají nadprůměrné score u certifikačních zkoušek.

Moje cesta k PRINCE2

Kariéru odstartovala na internetových projektech Pozemky.cz, NetRealit.cz a dále Centrum Holdings, kterým vládla více jak 6 let. Dále pracovala přes 2 roky na manažerské pozici v České Pojišťovně. V následujícím období - na mateřské vybudovala jeden z hlavních internetových portálů eVzdělávání.cz  Ambiciózní cíl - získat přední postavení na trhu do 4 let a projekt předat silnému investorovi se naplnil.

Petry si všimli manažeři ze spol. LMC, aby podpisem smlouvy o prodeji získali silné postavení na novém trhu vzdělávání. Petra tak prodejem navíc získala manažerskou pozici. Po více než roce byla fůze dokončena a po splnění projektu vyměnila manažerské křeslo za práci "na volné noze". Dále se věnovala osobnímu rozvoji. Počátkem roku 2013 úspěšně dokončila akreditaci PRINCE2® Approved Trainer v londýnském hubu. Vedle procesní metodiky PRINCE2® úspěšně obhájila také licenci v agilních metodikách projektového řízení: Agile + SCRUM.

Petra vás připraví na certifikaci také v těchto akreditovaných programech

PRINCE2® Foundation | PRINCE2® Practitioner | PRINCE2 Agile™ | SCRUM Foundation™ | SCRUM Master™

zpět ⬆

Marek Mitáček

PRINCE2® Approved Lead Trainer

Z pozice akreditovaného auditora získává a předává ty nejužitečnější praktické náměty.

Marek má unikátní kombinaci praxe (audity, certifikace, konzultace), kterou předává do akreditovaných kurzů. Věděli jste, že je jedním ze služebně nejstarších akreditovaných auditorů u TAYLLORCOX? Jako první v ČR získal akreditaci na ITSM Lead Auditora. Jeho silné stránky jsou i v oblasti procesního řízení, informační a kybernetické bezpečnosti, nebo systém řízení IT služeb. Díky těmto a dalším auditům přichází do kontaktu s organizacemi ze všech možných odvětví kde - jak už bývá zvykem pomáhá posílit projektový management.

Moje cesta k PRINCE2

Marek odstartoval kariéru na 1/2 ročním projektu zavedení systému řízení kvality ve spol. GiTy. Poté strávil více než 9 let ve spol. Český Telekom. Zde zodpovídal za interní audit a nastavoval procesní řízení (do této divize spadalo i řízení projektů). Od roku 1998 pracoval jako nezávislý auditor procesního a projektového řízení zejména u výrobních a strojírenských podniků, samozřejmě i TELCO odvětví a stále více u ryze IT spol.

V roce 2010 nastoupil do české pobočky TAYLLORCOX a stal se tak jedním z prvních a klíčových auditorů. Mezi jeho stálé klienty patří např. NEW PS (dříve Novell), dále Software 602 a mnoho dalších. Jelikož se dlouhodobě věnoval řízení kvality projektů, vytvořil akreditovaný vzdělávací program ISO 10006 - krátce poté získal v Londýnském hubu licenci PRINCE2® Approved Trainer.

Marek vás připraví na certifikaci také v těchto akreditovaných programech

PRINCE2® Foundation | PRINCE2® Practitioner | ITIL + ITSM | ISO/IEC 20000-1 | ISMS | ISO/IEC 27001 | Cyber Security | Zákon o kybernetické bezpečnosti | RESILIA

zpět ⬆

Vladimír Medlík

PRINCE2® Approved Lead Trainer

Zkušený senior manažer s bezmála třicetiletou praxí v oblasti řízení procesů, projektů a rizik.

Vladimír je profesně nejstarší člen týmu. Přesto si stále drží neuvěřitelný přehled v nejnovějších trendech projektového a procesního řízení. Vyniká svým pragmatickým myšlením, všeobecným přehledem manažerských systému řízení. Žádný projekt pro něj není černobílý a proto se vždy snaží posílit silné aspekty a naopak eliminovat slabé stránky projektu. V kurzech vám ukáže jak :-)

Moje cesta k PRINCE2

Každý certifikační orgán musí splňovat požadavky předepsané normy a musí být akreditován k tomu pověřeným národním nebo oborovým institutem. A např. i zde strávil část své kariéry. Poté pracoval jako auditor a následně vedoucí manažer certifikačního orgánu SGS Česká republika. Dále působil jako člen komise pro rozvoj projektové metodiky v ČR, nebo Vedoucí výboru pro nestranou akreditaci systému řízení kvality projektů ISO 10006 u ČIA (Český Institut pro Akreditaci)  dle ISO/IEC 17024 Personnel Certification Body.

Od roku 2008 ve spol. TAYLLORCOX na pozicích auditor, projektový manažer a trenér pro PRINCE2 a příbuzné programy. Autorizovaná osoba pro kvalifikaci Manažer projektu(NSK). Paralelně se věnuje zaváděním principů PRINCE2 do systému řízení všech typů organizací.

Vladimír vás připraví na certifikaci také v těchto akreditovaných programech

PRINCE2® Foundation | PRINCE2® Practitioner | Manažer Projektu - PRINCE2 (NSK) | Rekvalifikace

zpět ⬆

František Kudláček

Autorizovaná osoba pro kvalifikaci Manažer projektu (NSK) PRINCE2 Rekvalifikace

Akreditovaným kurzem Vás provede velice zkušený a charismatický trenér, projektový manažer, důstojník Armády České republiky.

Proč jej budete chtít

Zapomeňte na ostatní rekvalifikační kurzy, které se stále točí kolem výkladu teorie. Proč byste měli chodit na kurz, kde dostáváte za domácí úkoly čtení knih o projektovém řízení? Nic z toho z vás projektové manažery neudělá.

To nejcenější, co můžete na kurzu získat nejsou knihy. Je to předání zkušeností a know-how od profesionála z oboru. Jsou to simulace různých situací v rámci životního cyklu projektu. Každý den, který strávíte na kurzu, budete více a lépe připraveni na náročnou a zodpovědnou práci projektového manažera.

Moje cesta k PRINCE2

Téměř 20 let jsem zastával různé velitelské a řídíci funkce jako důstojník AČR. Na projektech zažil již všechny možné katastrofické scénáře. Mezi silné stránky patří manažerské řízení projektů, která vás naučím, stejně tak jako umění zachovat chladnou hlavu, ať už situace na projektu vypadá jakkoliv. 

Znalosti a zkušenosti z Armády jsem poté předával jako cenné zboží v soukromém sektoru, např.: Česká Zbrojovka Uherský Brod, Bosch Diesel, Philip Moris, Živnostenská pojišťovna, České radiokomunikace, Český Telekom, Česká pošta, Magistrát Plzeň, Ústí nad Labem i Praha 15, Český Aeroholding, Dopravní podnik Města Brno a mnoho dalších klientů. Nyní se věnuji řízení projektů především jako supervizor, mentor, nebo hlavní garant. 

Stále více se snažím tu spoustu cenných zkušeností předávat dalším. Nejvíce mne oslovila možnost vzdělávat začínající projektové manažery, stejně tak rekvalifikovat zkušené persony z jiných oborů. Proč? Tito lidé nemají žádné špatné návyky a proto progres jejich vzděláním je zdaleka nejviditelnější. Přístup akreditovaného certifikačního orgánu TAYLLORCOX k vzdělávání projektových manažerů je na nejvyšší úrovni v ČR, proto jsem zde.

František vás připraví na certifikaci v těchto akreditovaných programech

Manažer Projektu - PRINCE2 (NSK) | Rekvalifikace

zpět ⬆