Certifikační test ověřuje

Znalosti pravidel, projektových procesů a směrnic

Profesionální střediska pro certifikační zkoušky (Examination Institut) jsou akreditována dle striktních pravidel a chráněna institutem pro akreditaci ISO norem. Absolventi skládají písemný test s výběrem správné odpovědi. Témata:

  • scope, cost, time & risk
  • akreditováno institutem pro certifikaci ISO

Kde a jak získám certifikát

Písemný test se skládá se ihned, po absolvování školení

  • testovací otázky s výběrem správné odpovědi
  • vyhodnocení testu probíhá v examination institut TCX cca do týdne
  • absolventi získají mezinárodně akreditovaný certifikát ISO 10006 PM