ITIL® Intro

Úvod do ITIL® & IT Service Managementu

ITIL® Intro je 1/2 denní úvod do IT Service Managementu. Akreditovaný trenér vám ukáže jak pomáhá snížit výdaje na IT; nastavit procesní řízení a další zajímavé tipy.

Absolventi získají certifikát ITIL® Intro - potvrzující základní přehled vydaný akreditovanou školící organizací TAYLLOR&COX Ltd.

 • bez certifikačního testu
 • základní znalosti IT Service Managera
 • 85% absolventů pokračuje v kurzech ITIL® Foundation

Navštívit kurz

ITIL® Foundation

 

Nejžádanější certifikát mezi IT manažery

ITIL® Foundation je první mezinárodně akreditovaná certifikace v oblasti IT Service Managementu. Na certifikační test se můžete připravit také díky knize Passing Your ITIL® Foundation Exam, kterou lze zakoupit v TAYLLORCOX Store.

Test je koncipován jako výběr správné odpovědi na otázky ITIL® best practice, nebo životní cyklus IT služeb. Cílem certifikace je prokázání základních znalostí v oblasti IT Service Managementu a terminologie ITIL®.

 • délka testu 60min. rodném jazyku (Čj)
 • nebo 75 min, pokud absolvujete test v jiném jazyku
 • celkem 40 otázek z oblasti IT Service Managementu
 • úspěšná certifikace min. 26 správných odpovědí z 40 (65%)

Navštívit kurz

ISO/IEC 20000 IT Service Management

ISO/IEC 20000 Internal Auditor

 

Vybudujte v organizaci ITSM

Absolventi  ISO/IEC 20000 Internal Auditor získají mezinárodně platný certifikát vydaný RCB (Registered Certification Body) certifikačním orgánem TAYLLOR&COX. Certifikát deklaruje manažerské schopnosti zvyšování kvality IT služeb; plánování a realizace interních auditů; identifikace rizik; realizace nápravných opatření; zajištění požadované kvality systému řízení IT služeb se standardem ISO/IEC 2000

 • délka testu 60 min., v češtině
 • zadaný scénář interního auditu ITSM
 • vyhodnocení testu ISO/IEC 20000 Lead Auditorem do týdne

Navštívit kurz

ISO/IEC 20000 Foundation

Manažer IT Service Managementu

Standard ISO/IEC 20000 je jediný framework, resp. nástroj IT Servis Managementu pro standardizaci procesů. Je zcela kompatibilní, resp. založen na best practice ITIL®. Absolventi získají potřebné znalosti pro nastavení a uplatňování ITSM v různých IT prostředích.

 • 40 otázek, výběr správné odpovědi
 • absolventem od 26 správných odpovědí, resp. 65%
 • navíc získáte 1 kredit do splnění ITIL® Expert kvalifikace

Navštívit kurz

ISO/IEC 20000 Practitioner 

Příprava organizace na ISO 20000-1 certifikaci

ISO/IEC 20000 Practitioner je 2 denní kurz určený absolventůmpředchozí úrovně Foundation. Pod zkušeným intruktorem si osvojíte znalosti a dovednosti pro přípravu organizace na ISO/IEC 20000-1 certifkaci.

 • délka testu 3hod.
 • 4 témata, každé obsahuje 20 otázek
 • v rámci testu je povolena oficiální itsm kniha
 • absolventi musí získat min. 40 správných odpovědí (50%)

Navštívit kurz

ITIL® Intermediate Level - Lifecycle moduly

Pokud od ITIL® očekáváte zvýšení kvalifikace odpovídající vaší roli - Lifecycle moduly jsou pro vás

Lifecycle obsahuje kurzy (SS - Service Strategy; SD - Service Design; ST - Service Transition; SO - Service Operation; CSI - Continual Service Improvement) zaměřené na rozvoj manažerských rolí.

Service Strategy

ITIL® Intermediate: Service Strategy (Lifecycle)

Certifikační test ITIL® Intermediate Service Strategy mohou podstoupit všichni držitelé akreditovaného certifikátu ITIL® Foundation. 

Test se skládá z otázek s výběrem správné odpovědi na případové studii řešení problémů Service Strategy. Absolventi obdrží certifikát ITIL® Intermediate Service Strategy (Lifecycle Certification)

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40 (70%)
 • navíc získáte 3 body do kvalifikace ITIL® Expert

Navštívit kurz

Service Design

ITIL® Intermediate: Service Design (Lifecycle)

ITIL® v3 Intermediate Service Design certifikace patří do kategorie Lifecycle modulů. Cílem testu je prověření znalostí z knihy ITIL® Service Design.

Test se skládá celkem z 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40; resp. 70%
 • certifikační test v délce 90min; test v rodném jazyku
 • složení testu v jiném, než rodném jazyku = +30min. navíc
 • podmínkou je úspěšné absolvování ITIL® Foundation certifikace

Navštívit kurz

Service Transition

ITIL® Intermediate: Service Transition (Lifecycle)

ITIL® v3 Intermediate Service Transition spadá do kategorie Lifecycle modulů. Certifikace je určená zejména Configuration, nebo Change manažerům. Cílem testu je prověření znalostí z knihy ITIL® Service Transition.

Test se skládá celkem z 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40; resp. 70%
 • certifikační test v délce 90min; test v rodném jazyku
 • složení testu v jiném, než rodném jazyku = +30min. navíc
 • podmínkou je úspěšné absolvování ITIL® Foundation certifikace

Navštívit kurz

Service Operation

 

ITIL® Intermediate: Service Operation (Lifecycle)

ITIL® v3 Intermediate Service Operation je certifikace určená zejména těm, kteří pracují na úrovni Service Desk, Incident, nebo Problem Manažera.

Jak se připravit na certifikaci ITIL® SO

Cílem testu je prověření znalostí z knihy ITIL® Service Operation, kterou lze zakoupit v TAYLLORCOX Store.

Test se skládá celkem z 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40; resp. 70%
 • certifikační test v délce 90min; test v rodném jazyku
 • složení testu v jiném, než rodném jazyku = +30min. navíc
 • podmínkou je úspěšné absolvování ITIL® Foundation certifikace

Navštívit kurz

Continual Service Improvement

ITIL® Intermediate: CSI (Lifecycle)

ITIL® v3 Intermediate Continual Service Improvement modul není zaměřený na konkrétní proces, ale na IT Service Management jako celek. Resp. na aktivity, jejichž cílem je správa a zlepšování kvality IT služeb.

Jak se připravit na certifikaci ITIL® CSI

Certifikační test prověřuje znalosti z knihy ITIL® Continual Service Improvement (CSI), kterou lze zakoupit v TAYLLORCOX Store.

Test se skládá celkem z 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40; resp. 70%
 • certifikační test v délce 90min; test v rodném jazyku
 • složení testu v jiném, než rodném jazyku = +30min. navíc
 • podmínkou je úspěšné absolvování ITIL® Foundation certifikace

Navštívit kurz

 ITIL® Intermediate - Capability moduly

Expertní znalosti konkrétních ITIL® procesů, pro uplatnění v praxi získáte v Service Capability modulech.

Oproti Lifecycle jsou Capability moduly ( SOA - Service Offerings and Agreements; RCV - Release, Control and Validation; OSA - Operational Support and Analysis - PPO Planning, Protection and Optimization)  zaměřené na expertní znalost konkrétních procesů, nebo služeb.

Service Offering  & Agreement

ITIL® Intermediate: SOA (Capability)

ITIL® v3 Intermediate Service Offering & Agreement patří do kategorie Capability modulů. Certifikace je určená zejména profesionálům na pozici IT, SLA, nebo Business Continuity manažerům.

Jak se připravit na certifikace ITIL® SOA?

Certifikační test prověřuje znalosti z knihy ITIL® Service Offering & Agreement, kterou lze zakoupit v TAYLLORCOX Store.

Certifikace ITIL® SOA prověřuje znaslosti potřebné pro Service portfolio; Service catalogue; SLA; Supplier; Financial management for IT services a Business relationship management.

Test obsahuje 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40; resp. 70%
 • certifikační test v délce 90min; test v rodném jazyku
 • složení testu v jiném, než rodném jazyku = +30min. navíc
 • podmínkou je úspěšné absolvování ITIL® Foundation certifikace

Navštívit kurz

Release, Control & Validation

ITIL® Intermediate: RCV (Capability)

ITIL® Intermediate Release Control & Validation je Capability modul určený zejména profesionálům na pozici IT operation, Security manager a Database Administrator.

Jak se  připravit na certifikaci ITIL® RCV

ITIL® trenéři doporučují knihu ITIL® Release, Control & Validation, kterou lze zakoupit v TAYLLORCOX Store.

Certifikace ITIL® RCV prověřuje znalosti a zkušenosti potřebné pro nastavení procesů Change management; Asset & Configuration; Service validation & testing; Release & deployment; Request fulfilment; Change evaluation a Knowledge management.

Test obsahuje 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40; resp. 70%
 • certifikační test v délce 90min; test v rodném jazyku
 • složení testu v jiném, než rodném jazyku = +30min. navíc
 • podmínkou je úspěšné absolvování ITIL® Foundation certifikace

Navštívit kurz

Operation Support & Analysis

ITIL® Intermediate: OSA (Capability)

ITIL® Intermediate Operation Support & Analysis spadá do skupiny Capability modulů určených zejména profesionálům na pozici IT operation, Security manager a Database Administrator.

Jak se připravit na certifikaci ITIL® SOA

Z knihovny ITIL® doporučujeme Best-Practice publikaci ITIL® Operation Support & Analysis, kterou lze zakoupit v TAYLLORCOX Store.

Certifikace ITIL® SOA prověřuje znalosti a zkušenosti potřebné pro nastavení procesů Access, Event, Incident a Problem management; Request fulfilment; Service desk; Technical management; IT operations; Application management.

Test obsahuje 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40; resp. 70%
 • certifikační test v délce 90min; test v rodném jazyku
 • složení testu v jiném, než rodném jazyku = +30min. navíc
 • podmínkou je úspěšné absolvování ITIL® Foundation certifikace

Navštívit kurz

Planning, Protection & Optimization

ITIL® Intermediate: PPO (Capability)

ITIL® Intermediate Planning Protection & Optimization patří do kategorie Capability modulů, určených zejména profesionálům na pozicích Capacity, Availability, nebo Change manager. Dále Security Administrator, IT Operations, Network a Business Continuity Manager.

Jak se  připravit na certifikaci ITIL® PPO

Akreditovaní trenéři ITIL® doporučují knihu ITIL® Planning Protection & Optimization, kterou lze zakoupit v TAYLLORCOX Store.

Certifikace ITIL® PPO prověřuje znalosti a zkušenosti potřebné pro nastavení procesů Capacity, Availability management; IT service continuity management (ITSCM); Information security management; Demand management.

Test obsahuje 8 sad otázek, založených na případové studii - scénáři. Každá otázka má 4 možné odpovědi. První je za 5 bodů, další za 3 body, další za 1 bod a poslední možná odpověď je bez bodů.

 • počet otázek: 8
 • délka kurzu 120min.
 • score pro absolvování 28 bodů ze 40; resp. 70%
 • certifikační test v délce 90min; test v rodném jazyku
 • složení testu v jiném, než rodném jazyku = +30min. navíc
 • podmínkou je úspěšné absolvování ITIL® Foundation certifikace

Navštívit kurz