Pro koho je kurz PRINCE2 Foundation
Komu je určen | Target Audience

IT Service Manažerům

Proč IT manažer potřebuje ITIL Foundation?

Tento kurz je velice vhodný pro všechny, kteří se chtějí zdokonalovat v uplatňování best practice ITIL v praxi, nebo hledají způsoby jak za pomocí strategického či manažerského řízení dosahovat při správě IT vyšší efektivity, spolehlivosti a dostupnosti. Nejčastějšími absolventy jsou:
 • IT Management ( správa IT)
 • IT Consuting (nastavení a optimalizace IT)
 • Projekt manažeři (zodpovědnost za IT projekty);
 • Finanční ředitelé (jak investovat a účtovat IT služby).
 • Enterprise Architekti (návrha rozvoj podnikové architektury)

Co se v rámci školení naučíte

 • klíčové koncepty ITIL®, oblasti a definice
 • jak ITIL® pomáhá v praxi při řešení problémů
 • životní cyklus, vztahy mezi jednotlivými procesy
 • strukturu, procesy a podpůrné služby všech 5 částí
 • detailní přehled o certifikacích a akreditačním schematu vzdělávání

itil foundation icon pdf Stáhněte si produktový list ITIL® Foundation

ITIL® v organizaci

Metodika ITIL® pomáhá s řízením a zvyšení hodnoty IT

Podstatou defacto standardu ITSM je aplikace nejlepších postupů do návrhu, implementace, správy a konfigurace IT služeb. V poslední verzi se ITIL® odprostil od jednotlivých procesů a zaměřuje se na řízení IT v celém životním cyklu. To se pozitivně projevuje vyšším důrazem na kvalitu, parametry a náklady IT služeb oproti benefitům, resp. přidané hodnotě.

Efektivita v podání ITIL® znamená dostatečně kvalitní služby za adekvátní ceny, což eliminuje časté etrémy maximálně kvalitních služeb bez ohledu na náklady, nebo snaha o eliminaci nákladů pod takovou úroveň, že se tyto služby stávají nepoužitelnými.

Organizace, které uspořádaly interní procesy podle doporučení ITIL® profitují z cenných benefitů "best management practice", například:
 • efektivnějším řízením rozpočtu;
 • obhajobou investic do rozvoje ICT infrastruktury;
 • zefektivněním čerpání zdrojů, stabilizací kvality IT služeb;
 • v neposlední řadě také lepší komunikační vazbou mezi IT a managementem.

Profesionální popis klíčových aktivit, cílů, přínosů, změn a výkazů (reportingu) pro jednotlivé procesy

service strategy

Service Strategy

Zaobírá se nejvyšší úrovní strategických cílů společnosti, jejich plnění za pomocí efektivní a koncepčně řízené metodiky. A to nejen z pohledu strategického, ale i organizačního.

  service design

Service Design

Začíná okamžikem nových či změněnových požadavkům byznysu a končí procesním modelem řešení těchto požadavků. Zahrnuje principy a metody pro převod strategických cílů do portfolia služeb.

 service transition

Service Transition

Týká se řízení změn, jejich rizik a požadavků na kvalitu služby, a je přímo zodpovědný za implementaci částí obsažených v Service Design, tak, aby Service Operation mohl spravovat IT služby a infrastrukturu. Jde tedy o komplexní rámec zabývající se problematikou související se změnami ve službách i procesech.

  service operation

Service Operation

Obsahuje postupy pro řízení služeb v produkčním prostředí, dosažení výkonnosti a účinnosti v dodávce služeb a jejich podpoře tak, aby byla vyprodukována hodnota jak pro zákazníka, tak pro poskytovatele služby.

 

continual service improvement

Continual Service Improvement

Zodpovídá za vytváření a udržování přidané hodnoty služby pro zákazníka prostřednictvím zvyšující se kvality služeb a efektivity jejich provozu. Kombinuje přitom principy, praktiky a metody řízení kvality a Change Managementu.

ITIL® je volně dostupná metodika pro řízení IT služeb. Vysoká adaptibilita a prokazatelné přínosy dosažené uplatňováním ITIL® v praxi jsou důvodem neustálého rozvoje této metodiky, která byla vydána ve zjednodušeném formátu ITIL®. Nové přístupy jsou integrovány do strategického řízení, resp. těchto 5 částí.

ITIL® vs ITSM

Oba standardy jsou 2 strany jedné mince

A proto principy ITIL® byly přeneseny do mezinárodní normy IT Service Mamagementu
ISO/IEC 20000, která je aplikovatelná na velké i malé IT. Tento ITSM standard klade ještě větší důraz na ucelenost procesů do služeb. Best Practice Framework ITIL® se uplatňuje nejlépe do procesního modelu podle normy ISO/IEC 20000.

 • jediná správná verze ITIL® se označuje jako "ITIL 2011 edition” (since 2011)
 • tato verze je upgradem předchozí verze, která se označovala ITIL v3 (2007-2011)
 • ITIL® v3 Foundation kurz není platný a tento vás adekvátně nepřipraví na certifikační test!!! 

Více o ISO/IEC 20000

Harmonogram | Agenda kurzu ITFO

#1. den ITIL® Foundation

09:00 – 09:30

Úvod do IT Infrastructure Library

Základní principy, adaptibilita a prokazatelné přínosy strategického řízení IT Service Managementu metodikou ITIL® v praxi.

 • best practice
 • adoptování ITIL® do praxe
 • certifikační schéma ITIL®, akreditace, platnost certifikátů
09:30 – 10:45

Co je a jak funguje IT Infrastructure Library

Strategické řízení všech 5 částí: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement.

 • základní principy ITIL® & ITSM
 • přínosy Service Managementu pro uživatele
 • benefity využití IT Infrastructure Library a ITSM
10:45 – 11:00

coffee break

11:00 – 12:00

Continual Service Improvement

CSI vám představí základní principy řízení a získávání konkurenční výhody. Modul zodpovídá za vytváření a udržování přidané hodnoty služby pro zákazníka prostřednictvím zvyšující se kvality služeb a efektivity jejich provozu. 

 • návrh a rozvoj benefitů IT služeb
 • význam lepšho návrhu, implementace a podpory provozu
 • zlepšení kvality služeb, zajištění dostupnosti provozu a kvality
 • vzájemná vazba mezi Service Strategy, Operation, Transition a Design
12:00 – 13:00

obědové menu

13:00 - 14:00

Service Operation I.

Modul se zaměřuje na efektivní správu provozních služeb tak, aby byla udržena rovnováha mezi kvalitou, dostupností a ekonomických přínosem pro uživatele i poskytovatele.

 • řízení provozních IT procesů
 • benefity pro klienty (uživatele) a poskytovatele služeb
 • změny a stabilizace provozních aktivit v IT pomocí ITIL®
 • ITIL® jako IT Service Management nástroj podpory zákazníků
 
14:00 – 14:30

Assignment – Oficiální test ITIL® Foundation

Prověříte si nově získané znalosti a zkušenosti v oficiálních testovacích sadách certifikovaného kurzu. Získáte tak okamžitou zpětnou vazbu a budete mnohem lépe připraveni na akreditovaný test ITIL® Foundation, který je na konci kurzu 3 den.

 • cvičné testy pomohou s přípravou na certifikaci
 • získáte zpětnou vazbu (coaching report) a budete lépe připraveni
 • testovací sada obsahuje otázky zaměřené na dosavadní získané znalosti
14:30 – 14:45

coffee break

15:00 – 16:30

Service Operation II.

SO také obsahuje postupy pro řízení služeb v produkčním prostředí, dosažení výkonnosti a účinnosti v dodávce služeb a jejich podpoře tak, aby byla vyprodukována hodnota jak pro zákazníka, tak pro poskytovatele služby. Ukážeme si, jak na to.

 

15:50 – 16:30

Service Transition

ST se týká řízení změn, jejich rizik a požadavků na kvalitu služby. Je zodpovědný za implementaci částí obsažených v Service Design v rámci procesu i komplexního frameworku ITIL®.

 • upgrade procesů, ale i služeb pomocí ITIL®
 • Service transition kapitola uzavírá #1. den kurzu
 • doporučení pro studium, domácí úloha ITIL® scénáře

 #2. den ITIL® Foundation

09:00 – 09:30

Rekapitulace #1. dne

Revize scénářů a znalostí. Kvalifiková zpětná vazba pro navazující části ITIL®. Vyhodnocení domácích úloh. Scénáře se dále zaměřují na řízení změn: 

 • Service Transition
 • návrh nových služeb v Service Design
 • rozvoj a zlepšování přechodu IT služeb
09:30 – 10:30

Service Transition II.

Změny sebou nesou rizika a problémy. Na manažerských příkladech si osvojíte principy změn ve službách i procesech.

 • metodika optimálního přechodu či upgradu služeb
 • správa komplexních služeb, jejich změna, transformace
 • inovace služeb, obrana proti nežádoucím dopadům přechodu služeb

  

10:30 – 10:45

coffee break

10:45 – 11:15

Service Transition III.

Třetí a poslední část se v nové verzi zaměřuje silněji do oblastí: Change Management; Change Evaluation; Project Management; Application Development; Release and Deployment Management; Service Validation and Testing; Service Asset and Configuration Management a Knowledge Management.

 • Vazba ST na ostaní části ITIL®
 • Ucelený přehled o řízení IT služeb
 • Etapy řízení Service Managementu

 

11:15 – 12:15

Service Design

Modul se zaměřuje na situace, kdy je nutné upgradovat stávající služby, nebo poskytovat nové. Těmto požadavkům se věnuje Service Design až do úrovně procesního modelování. Naučíte se klíčové principy a metody, jakými se transformují strategické cíle do portfolia služeb.

 • Návrh a vývoj IT služeb
 • Metodika a principy ITSM
 • Jak transformovat strategii do praxe
12:15 – 13:15

obědové menu

13:15 – 13:45

Assignment – Oficiální test ITIL® Foundation II.

Testovací sady otázek certifikovaného kurzu se zaměřují na pokročilé znalosti, které získali absolventi za ½ ITIL® Foundation kurzu. Získáte tak okamžitou zpětnou vazbu a budete mnohem lépe připraveni na akreditovaný test ITIL® Foundation, který je na konci kurzu 3 den.

 • cvičné testy pomohou s přípravou na certifikaci
 • získáte zpětnou vazbu (coaching report) a budete lépe připraveni
 • testovací sada obsahuje otázky zaměřené na dosavadní získané znalosti
13:45 – 14:45

Service Design II.

SD začíná okamžikem nových či změněnových požadavkům byznysu a končí procesním modelem řešení těchto požadavků. Zahrnuje principy a metody pro převod strategických cílů do portfolia služeb. V etapě II. si procvičíte znalosti v praktických scénářích.

 • návrh nových služeb v praxi
 • nebo změna stávajících
 • zlepšování IT
14:45 – 15:00

coffee break

15:00 – 16:30

ITIL® Foundation Exam & Evaluation

Zhodnocení dosavadních znalostí akreditovaným ITIL® Foundation trenérem. Rozbor situací a jejich vyřešení metodikou ITIL®. Připravené jsou scénáře a revize dosavadních znalostí.

 #3. den ITIL® Foundation, zakončeno certifikací

09:00 – 09:30

Rekapitulace #2. dne

Revize scénářů a znalostí z #2 dne zajistí kvalifikovanou zpětnou vazbu pro navazující části ITIL®. Scénáře se dále zaměřují na řízení změn podle Service Transition, ale také strategickému návrhu (designu) nových IT služeb v rámci Service Design.

 • Service Design
 • Service Transition
 • Životní cyklus IT služeb
09:30 – 10:30

Service Strategy

Jde o strategicky nejvyšší úroveň řízení IT na základě cílů a plánů. Koncepce tohoto modulu je zaměřená na přínosy strategického řízení metodikou ITIL® a způsobu jak jich dosáhnout.

 • Návrh, vývoj a implementace ITIL®
 • Service Management jako strategické aktivum IT odd.
 • Stanovení cílů a očekávání od Strategie IT služeb
 • Analýza, specifikace a prioritizace příležitostí ITSM
  
10:30 – 10:45

coffee break

10:45 – 10:55

Životní cyklus IT služeb komplexně

IT Service Management v celém životním cyklu. Cílem je perfektní příprava pro řešení operativních i strategických úkolů s best practice IT Infrastructure Library.

 
10:55 – 12:15

ITIL kvalifikace na test I.

Revize přínosů využití ITIL® v praxi podrobněji: rozvoj metodiky a strategické řízení všech částí Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement.

 

12:15 – 13:15

obědové menu

 

13:15 – 14:00

ITIL® kvalifikace na test II.

Revize přínosů využití ITIL® v praxi podrobněji: rozvoj metodiky a strategické řízení všech částí: Service Strategy, Service Design.

 • Tipy & triky před certifikací
 • Důležitá témata, cvičné testy
 • Závěrečná zkouška ITIL® Foundation
14:00 – 15:15

ITIL® Foundation Exam

ITIL® Foundation je první mezinárodně akreditovaná certifikace v oblasti IT managementu. Certifikační test lze absolvovat v češtině i angličtině. 

 • 75 min.
 • celkem 40 otázek
 • úspěšné složená = 26 z 40 odpovědí  (65%)

AXELOS / PeopleCert certifikát

Kurz plně odpovídá The ITIL® Foundation Certificate syllabus. Zkoušky je možné absolvovat v češtině i angličtině.

Kurz obsahuje 6 hlavních modulů: úvodní Service Management as a Practice a 5 modulů odpovídajících jednotlivým  částem  životního cyklu služby (knihám ITIL®)

Parametry certifikace

 • 40 otázek
 • Politika zavřené knihy
 • Délka zkoušky: 60 minut
 • Formát zkoušky: výběr správné odpovědi
 • Minimální úspěšnost: 26 správných odpovědí ze 40 (65%)

Více o certifikaci

 Financování kurzu: Na Splátky i Dotace

OSVČ | Malé, střední i velké firmy | Veřejná správa

Finacování kurzu | Na splátky, nebo téměř zdarma

 

Nákup na splátky u TAYLLORCOX

Nákup na splátky

Kurz na splátky bez doložení příjmů? Ano! Nečekejte na další výplatu... Pojďte s námi do splátek a rezervujte kurz ještě dnes od 1.000,-CZK měsíčně!
Jak získám splátky >

POVEZ - Podpora Odborneho Vzdelavani Zamestnancu

EU Fondy a dotace

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců z dotačních programů. Finanční injekce až 500.000,- CZK pro OSVČ, malé i velké firmy.
Jak získat dotaci >

V ceně kurzu je

 • coffeebreak & občerstvení, oběd
 • akreditovaný školící materiál ITIL®
 • šablony a vzory pro další rozvoj a uplatnění v praxi

Harmonogram a organizace

 • 3 dny, cca od 9 do 17hod
 • poslední den příprava + certifikace
 • Více informací? Pomoc s dotazem? Zavolejte nám.

Termíny kurzů ITIL® Foundation

Filtrování nabídky kurzů

Celkem nalezeno
38 termínů

Název kurzu Termín Místo Délka Cena bez DPH zobrazit v €
ITIL® Foundation Po 17.12. Praha
Praha - centrála
3 dny 18070 Kč
15900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation Po 14.1. Praha
Praha - centrála
3 dny 18900 Kč
14900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation Po 28.1. Praha
Praha - centrála
3 dny 18900 Kč
14900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation Po 4.2. Brno
Brno
3 dny 18900 Kč
14900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation(EN) Po 4.2. Praha
Praha - centrála
3 dny 19900 Kč
15900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation Po 11.2. Praha
Praha - centrála
3 dny 18900 Kč
14900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation Po 25.2. Praha
Praha - centrála
3 dny 18900 Kč
14900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation Po 11.3. Praha
Praha - centrála
3 dny 18900 Kč
14900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation Po 25.3. Praha
Praha - centrála
3 dny 18900 Kč
14900 Kč
Objednat
ITIL® Foundation Po 1.4. Brno
Brno
3 dny 18900 Kč
14900 Kč
Objednat

Klasický kurz není pro každého.

Proto realizujeme školení na míru. Zejména organizace oceňují naši flexibilitu. Při přípravě kurzu zohledníme váš obor, trendy, konkurenci a strategické cíle. Důležitá je i úspora nákladů na cestování, ubytování atd.

*

*

Položky označené * jsou povinné.

Hodnocení kurzu ITIL® Foundation

Přidat hodnocení

Hodnocení absolventů kurzu

hodnocení hodnotilo 595 absolventů
hodnocení

GDPR Anonymizováno ComAp | 10.12.2018

Výborný úvod do problematiky ITILu, který použiji v každodenní práci.

hodnocení

GDPR Anonymizováno IBM | 10.12.2018

Velmi dobrý.

Zobrazit další hodnocení