Zlepšíme dostupnost a funkčnost služeb dle nastavených SLA. Méně času strávených řešením incidentů = vyšší úspory. 
+ jak postupujeme?