Managing Successful Programmes (MSP®)

Tento manažerský program je mezinárodním standardem Programového řízení. Metodika prezentuje přístupy, principy a procesy, které se uplatňují při strategickém řízení změn. MSP® je velice flexibilní a navržené pro aplikaci napříč sektory, i rozsahem strategických cílů.

MSP® Intro

Jak pomáhá programové řízení realizovat strategické cíle

Absolventi 1/2 denního kurzu neskládají certifikační zkoušku. Každému účastníkovi je vydáno osvědčení, certifikát o absolvování školení Managing Succesful Programme: Introduction. V tomto kurzu se naučíte:

 • transformovat strategii na projekty 
 • využít benefity programového řízení
 • navíc ukázka příkladů využití metodiky v praxi

Více o kurzu

MSP® Foundation

Mezinárodně akreditovaný, certifikovaný kurz MSP®

Absolventi úrovně Foundation mají dostatečné znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro návrh a řízení programového portfolia.

Jsou připraveni zastávat pozici člena programového týmu, nebo řídícího manažera. Tato kvalifikace je nutné rovněž pro absolvování kurzu MSP® Practitioner.

Formát certifikace

 • test na 60min;
 • výběr správné odpovědi;
 • 75 otázek, každá za 1 bod;
 • 5 otázek je testovacích a nebudou hodnoceny;
 • kniha Managing Successful Programmes, nebo jiné nejsou povoleny;
 • absolventem se stávají ti, co dosáhnou 35 správných odpovědí ze 70 (50%).

Více o kurzu

MSP® Practitioner

Programové řízení pro manažery

Tato II.nejvyšší úroveň stvrzuje vaše strategicko - manažerské schopnosti programového řízení. Tento level doporučujeme všem manažerům na pozicích: senior project, business development, program - portfolio management.

Formát certifikace

 • 8 okruhů otázek
 • každý se skládá z 10 podotázek
 • min. je 40 správných odpovědí z 80 (50%)
 • test trvá 2,5hodiny; je povolena oficiální kniha MSP® Guide

Více o kurzu

MSP® Advaced Practitioner

Nejprestižnější certifikace v oblasti MSP®

Nejvyšší level přezkoumává vaše znalosti a schopnosti být vedoucím manažerem programového řízení změn.

Formát certifikace

 • Test formou volného popisu: návrhu řešení
 • 3 otázky, celkem je možné získat 75 bodů
 • min. je požadováno 38, tedy 50%
  3 hodiny, MSP® kniha povolena.

Na vyžádání