Hlavní výhody / přínosy MSP®

MSP Business Outcomes MSP Managing Risk MSP Business Change MSP Business Customer Experience MSP Continual Improve MSP Value for Money
Support Business Outcomes Managing Risk in line with Business Needs Enable Business Change Optimize Customer Experience Continually Improve Competitiveness Show Value for Money

Kdy organizace nasazují MSP®?

Strategické změny, transformace, nebo komplexní projekty >>

MSP® využijete všude tam, kde se plánují / realizují velké změny se přirozeně generují rizika, problémy a priority jsou často ve vzájemném konfliktu. Zkušenosti jasně ukazují na fakt, že se organizacím projekt transformace / strategického řízení změn nepodaří, pokud

 • Nemají odpovídající Leadership
 • Chybí impact na benefity / přínosy
 • Organizace není připravena na změnu
 • Nedostatečná podpora TOP Managementu
 • Angažovanost zainteresovaných stran je neadekvátní
 • Chybně, či nedostatečně definovaná vize, očekávání, cíle
 • Nerealistická očekávání od vnitřních zdrojů, nedostatečná schopnost řízení změnit

To vše lze řešit s využitím "best practice" MSP. Tento framework obsahuje příklady dobré praxe, vychází ze zkušeností úspěšných transformací a řízení strategických cílů. Nejenom z tohoto důvodu je MSP® stále více žádaný kurz mezi manažery.

Jak využít MSP® v organizaci?

MSP® je metodika úspěšného řízení strategických změn a transformací!

Ať už řešíte strategické změny nebo komplexní projekty / transformace, zde všude lze využít znalosti vycházející z Best Practice - tedy příkladů "správné praxe" mezinárodně nejpopulárnější metodiky MSP®.

Managing Succesful Programmes v podnicích

Ve všech odvětvích a oborech je tlak na komplexnější a rychlejší služby (produkty/výrobu). Organizace, které se naučili, jak správně transformovat svoje strategické cíle jsou flexibilnější, efektivnější a rychlejší. Mají větší šanci na přežití a prosperitu. Programové řízení se stále více prosazuje na manažerské úrovni - jako nástroj pro

 • řízení změn
 • transformační projekty
 • správu a realizaci strategických cílů

MSP® Framework

MSP® definuje programové řízení (programme management) jako soubor koordinovaných aktivit, projektů, změn, tranformací (programů), které chceme realizovat proto, abychom splnili strategické cíle a dosáhli očekávaných benefitů.

 • MSP® Framework vám pomůže v situacích, kdy vaše strategické cíle vyžadují komplexní / rozsáhlé změny tím, že je přehledně a srozumitelně rozdělí do dílčích, vzájemně propojených projektů.
 • Programové řízení postavené na Principech a Procesech MSP® vám pomůže realizovat změny včas a v rámci rozpočtu. Napříč celým životním cyklem Vašeho strategického projektu.
 • MSP® Framework je velice flexibilní a lze jej snadno přizpůsobit potřebám místních podmínek.

The MSP framework se skládá ze 3 klíčových konceptů:

   

MSP Principy

Governance Themes

Transformational Flow

MSP Principy. Vycházejí z pozitivních i negativních zkušeností získaných při strategickém, resp. programovém řízení.

MSP® Principy obsahují základní znalosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci jakýchkoliv transformačních změn.


Governance Themes vás naučí naprosto nezbytný základ: Jak efektivně nastavit programové řízení v organizaci pro realizaci strategických cílů / org změn.

Budeme mít pod kontrolou leadership, realizační tým, strukturu, rozdělené role, kompetence a naučíme vás aplikovat kontrolní a řídící mechanismy.

Transformatio Flow není nic jiného, než osvědčené workflow celého životního cyklu programu. Od zadání strategického cíle, až po realizaci konkrétních přínosů.

Transformation Flow vám pomůže udržet koncept i strategické plnění programu.


MSP akreditované kurzy

Nejdůležitější knihy z portfolia MSP®

managing-successful-programmes-books MSP pocketbook

Managing Successful Programmes (Manual)

Programové řízení s metodikou MSP® je součástí sady Global Best Practice publikací, které pomáhají organizacím i manažerům uplatňovat nejrozšířenější metodiku strategického řízení na své vlastní projekty, programy a další služby maximálně efektivně.

Více informací & objednávka >>Managing Successful Programmes (PocketBook)

Oblíbený PocketBook představuje další sérii programového řízení do kapsy. Knížka obsahuje pouze to nejdůležitější z metodiky MSP®.

Pokud hledáte rychlého a maximálně stručného průvodce strategického řízení projektů / programů, je PocketBook určen právě i vám.

Více informací & objednávka >>