4g-consulting.jpg
Společnost 4G Consulting nabízí poradenské služby spojené s dotačními tituly EU, připravuje a řídí projekty z dotačních titulů, kulturní projekty