af-cityplan-s.r.o..jpg
AF-CITYPLAN je moderní inženýrská společnost zaměřená na rozvoj infrastruktury měst a regionů. Rozsah naší činnosti se rozepíná jako most nad širokou řekou neznámého a rizikového prostředí, přes které budujeme cesty pro investice našich zákazníků - od výzkumu a vývoje až po prováděcí projekty a řízení výstavby.