advanced_world_transport.jpg
Společnost patří k nejvýznamnějším poskytovatelům služeb nákladní železniční dopravy v Evropě.
Nabízí komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých komodit – uhlí, oceli nebo dílů pro automobilový průmysl.