agra-group.jpg
Společnost působí na českém trhu od roku 1992. Od začátku se věnuje otázkám v oblasti výživy rostlin a postupně se rozvíjí. V roce 2008 Agra Group založila novou divizi v oblasti potravinářství. Potravinářská divize je dnes důležitou složkou celé společnosti a zabývá se především posklizňovou úpravou zemědělských plodin, balením a skladováním zemědělských komodit a sušením, zahušťováním a mísením potravinářských produktů.