aisan-industry-czech.jpg
Společnost vyrábí vysoce jakostní elektrická benzínová čerpadla, palivové moduly, elektronicky ovládané škrtící klapky a různé hliníkové odlitky pro automobily s použitím postupů a procesů respektujících právní i etické zásady ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům i životnímu prostředí.