als-czech-republic.jpg
ALS Czech Republic je provozovatelem moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Své služby nabízí v oblasti  chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření. Prováděné analýzy se zaměřují převážně na oblast životního prostředí, potravin, farmacie a olejů.