arcdata-praha.jpg
Společnost ARCDATA Praha je  dodavatelem řešení předních světových firem Esri, Exelis VIS, Telvent a LizardTech, které se  zaměřují  na správu, analýzu a vizuální reprezentaci komplexních informací vztahujících se k území.