asseco.png

Společnost Asseco se zabývá poskytováním IT služeb a komplexních IT řešení pro ekonomická odvětví, např. bankovnictví, pojišťovnictví či veřejnou správu. Kvalitní řízení rizik neznamená jen předcházení a snižování ztrát, ale také nové obchodní i další příležitosti. To je jeden z mnoha důvodů, proč projektovým manažerům doporučit kurz ISO 31000 Risk Manager.