atris-s.r.o.-1.jpg
Společnost Atris s.r.o. zpracovává projektové dokumentace pozemních a dopravních staveb, vykonává činnosti koordinátora BOZP na staveništi, zajišťuje inženýrskou činnost a technický dozor na stavbách (TDS), zpracovává výkazy a rozpočty staveb.