ave-cz-odpadove-hospodarstvi-s.r.o..jpg
AVE Česká republika odpadové hospodářství s.r.o.,společnost funguje na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zabývá se především komunálními službami. Mezi činnost firmy patří: svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu, svoz a využití tříděného odpadu a další služby.