bic-rd-500x500-1.jpg
BIC – R&D, s.r.o. společnost se zaměřuje na rozvoj a řízení výzkumných, vývojových a inovačních činností v podnicích a institucích a také na účinnou podporu rozvoje přívětivého a podnětného prostředí pro tyto činnosti v ČR a v EU ve spolupráci se státními institucemi a agenturami a oborovými organizacemi, asociacemi a svazy.