brnnske-komunikace-a.s..jpg
Společnost Brněnské komunikace a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou schválenou Zastupitelstvem města Brna dne 21.6.1994 a rozhodnutím zakladatele, t.j. města Brna, o založení společnosti ze dne 25. 10. 1994, jako právního nástupce práv a povinností zrušených rozpočtových organizací (Městská správa komunikací Brno a Dopravně inženýrská organizace města Brna). Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, Husova 15, 601 53 Brno, v oddíle B, vložce 1479 ke dni 1.1.1995. K fúzi se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s. došlo 31. 12. 2013.