brnenske-vodarny-a-kanalizace-a.s..jpg
Brněnské vodárny a kanalizace, společnost provozuje vodovody a kanalizaci pro veřejnou potřebu, vyrábí a dodává pitnou vodu, její činností je vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací pomocí kamery. Zabezpečuje a odvádí odpadní a dešťové vody.