bsp-lawyer-partners-a.s..jpg
 BSP Lawyer Partners a. s. se zaměřuje  na hromadné zpracování právních případů s využitím maximální možné míry ICT. Nabízí výjmečné služby, jež spočívají ve specifickém nastavení procesů a metodik, které se řídí konkrétními požadavky klientů.