bss-banska-stavebni-spolenost-s.r.o..jpg
BSS společnost patří k nejvýznamnějším stavebním firmám, realizuje stavby různého druhu, nejčastěji formou generálních dodávek, v rozsahu několika miliónů. Společnost zařizuje komplexní dodávky staveb od projekce až přes zajištění veškerých povolení, po samotnou realizaci díla.