cc-novasoft.jpg
CC Novasoft vyrábí a distribuuje ERP výrobní a ekonomický systém Impuls 32. Program provádí výdej do kooperace, evidenci odvodu práce na jednotlivých operacích, kalkulaci výrobků na základě kalkulačních cen v cizích měnách, automatizovaný příjem výpisů z bank nebo umožňuje rezervaci výrobků a zboží.