cepro.png

Čepro prodává pohonné hmoty, spravuje státní hmotné rezervy a provozuje síť čerpacích stanic. Pro zvládání náročných podmínek na trhu ropných produktů je důležité plánovat a realizovat projekty efektivně. Osvědčený soubor nejlepších praktik PRINCE2® se dá aplikovat v jakékoliv organizaci a životní fáze projektu, včetně složitých situací.