ceska-rozvojova-agentura-1-.jpg
Česká rozvojová agentura (ČRA) je státní agentura, která působí pod Ministerstvem zahraničních věcí ČR a plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím hlavním cílem je snížení chudoby, zlepšení kvality života a podpora udržitelného rozvoje ve světě. Má na starosti především přípravu, financování a monitoring rozvojových projektů. Zajišťuje také podporu projektů během jejich realizace.
Jako moderní dárcovská agentura propojuje ČRA tři oblasti: státní sektor a samosprávy, neziskový sektor spolu s univerzitami, soukromý sektor.