ceska-spolecnost-pro-akreditaci-ve-zdravotnictvi.jpg
Společnost se snaží o zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče pomocí zavedení systému řízení kvality a bezpečí zdravotní péče a následně externího hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele u poskytovatele zdravotních služeb.
Nabízí konzultační a poradenskou činnost v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče.
Organizuje nemocniční, regionální i celostátní odborné akce, zaměřené na oblast kvalitní a bezpečné zdravotní péče a související problematiky.
Zaměřuje se na publikační a vydavatelskou činnost v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče pro odbornou i laickou veřejnost.
Nabízí kontinuální vzdělávání a kurzy pro zdravotníky v oblasti kvality a bezpečí.