czu.png

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze Suchdole. Založena byla v roce 1952 a skládá se z šesti fakult a jednoho institutu. Do roku 1995 nesla název Vysoká škola zemědělská v Praze.