ceskom_cement.png

Českomoravský cement dodává svým zákazníkům širokou škálu volně ložených a balených cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví. Sortiment výrobků tvoří klasické cementy portlandské, struskové, s vápencem, portlandské směsné a vysokopecní. Pro speciální aplikace je určen síranovzdorný cement s nízkým hydratačním teplem nebo portlandský cement pro cementobetonové kryty vozovek.