colas-cz-a.s.-1-.jpg
COLAS CZ, a.s. nabízí standartní práce silničního stavitelství, zaměřuje se na výstavbu, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech. Činnost společnosti spočívá také v těžbě kamene a výrobě drceného kameniva, dále se zabývá výrobou modifikovaných asfaltů a asfaltových směsí, rekonstrukcemi inženýrských sítí a kolejových staveb.