continental.png

Společnost „Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie“ byla založena 8. října 1871 v Hannoveru jako akciová společnost. K prvním výrobkům, které v 70. letech 19. století vyrobila, patřily tlumiče pro podkovy a celopryžové obruče pro povozy. Což jasně vysvětluje, proč byl v roce 1882 jako obchodní značka koncernu zaveden nespoutaný kůň.