us-1.jpg
Česká unie sportu, z.s. sportovní organizace v ČR. V unii jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a jejich sdružení, jsou-li ustaveny jako spolky podle Občanského zákoníku, zákon č.89/2012 Sb.
ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická, nezávislá a nepolitická. Subjekty sdružené v ČUS si ponechávají samostatnost právního postavení, majetku a činnosti. ČUS je členem Českého olympijského výboru (ČOV, www.olympic.cz) a členem Evropského sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO, www.engso.eu).