ceska-centrala-cestovniho-ruchu-1-.jpg
Agentura CzechTourism je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem.
Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice.