dekonta-a.s.-1-.jpg
DEKONTA, a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí již více než 20 let. Nabízí služby, které zahrnují environmentální poradenství, expertní a projekční činnosti sanace znečištěné podzemní i povrchové vody a zeminy, likvidace odpadů, supervize, výroba a vývoj technologií. Společnost dále disponuje vlastní akreditovanou laboratoří.