deloitte.png

Deloitte poskytuje odborné služby v oboru oblasti auditu, poradenství, daní, řízení rizik, finančního poradenství a právních služeb. V těchto oborech je podstatné umět analyzovat problémy z více úhlů pohledu a dokázat se orientovat v každé etapě vývoje projektu. Naši klienti z Deloitte úspěšně složili zkoušky PRINCE2® Foundation i Practitioner a zvládají teorii i praktickou aplikaci projektové metodiky.