denni-centrum-barevny-svt-1-.jpg
Denní centrum barevný svět poskytuje služby pro zajištění pomoci a podpory pro osoby se zdravotním postižením, zejména pak pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a pomoc a podporu jejich rodinám.