deutsche-banka-prague.jpg
V roce 1990 otevřela Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Mohanem, SRN, svoji reprezentaci v Praze a následně v roce 1993 založila Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složku jako plnohodnotnou pobočku.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka je integrální součástí celosvětové sítě Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka je korporátní a investiční bankou, která nabízí svým korporátním a institucionálním klientům produkty z oblasti Global Markets, Global Banking a Global Transaction Banking.