dpp-96.jpg
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - zajišťuje veřejnou dopravu - metra, tramvají, autobusů. Také zajišťuje městské dráhy (speciální a tramvajové), dále provozuje příměstské autobusové linky Pražské integrované dopravy a dvou lanových drah v Praze.