ecpa-evropske-centrum-pro-veejnou.jpg
Společnost je právnickou osobou založenou v roce 2003. Od začátku působení jsou jejími hlavními realizačními činnostmi organizační zajištění zadávání veřejných zakázek a poradenská podpora veřejných zakázek.