enviprojekt-s.r.o.-1-.jpg
ENVI projekt s.r.o. je nezávislá renomovaná poradenská, projekční, inženýrská a dodavatelská firma, která se orientuje na poli ochrany životního prostředí a zaměřuje se především na komplexní řešení nakládání s odpady, návrhy technologií v odpadovém hospodářství, využitím dotací pro financování projektů, projektovou přípravu a vlastní realizaci ekologických staveb  souvisejících s odpadovým a vodním hospodářstvím, průzkumnými geologickými (inženýrskogeologickými a hydrogeologickými) pracemi, testováním, sanací starých ekologických zátěží, geotechnickými pracemi pro potřeby staveb.