epicor-1-.jpg
Epicor Software Corporation poskytuje specifický business software pro průmyslová odvětví, vyvinut s ohledem na potřeby výroby, distribuce, maloobchodu a firem poskytujících služby.  Více než 40 let zkušeností s unikátními obchodními procesy našich zákazníků a operačních požadavků je zahrnuto do každého řešení ― v mraku, jako host či jako premisa.