fdv.png

FDV je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Prioritou je realizovat aktivity v oblasti dalšího profesního vzdělávání, které povedou k lepší uplatnitelnosti obyvatel České republiky na trhu práce.