ing.png

Společnost ING je finanční instituce, která nabízí služby v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, správy aktiv a důchodového zabezpečení. Nejenom projektový manažeři, ale i lidé z ostatních divizí absolvovali s nadprůměrně vysokým score.