min_sprav.png

Je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, probaci a mediaci a vězeňství (je nadřízeno Vězeňské službě České republiky, zajišťuje její telekomunikační síť). Vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika.