sprava-zaklanich-registru.png
V rámci projektu Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR (KOMP) připravujeme pracovníky klíčových resortů na akreditovaný certifikační kurz projektového řízení PRINCE2 včetně certifikační zkoušky. 

Klíčová aktivita podpoří zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců zapojených v projektovém cyklu formou certifikovaného vzdělávacího kurzu. Česká republika tak po vzoru Evropské unie a Velké Británie implementuje best practice projektového řízení PRINCE2 do interních procesů.
Koho se týká:

  • MV ČR
  • HZS krajů,
  • GŘ HZS ČR
  • Policejního prezídia ČR,
  • krajských ředitelství PČR
  • Ministerstev ČR a Úřadu vlády

Zdůvodnění projektu: kompetenční centrum bude podporou metodického, procesního a projektového řízení. KOMP bude poskytovat metodickou a odbornou pomoc při přípravě a realizaci projektů na eGovernmentu.