rizeni_letoveho_provozu.png

Řízení letového provozu (též ATC z - anglického air traffic control) je služba, která letadlům poskytuje pokyny, rady a informace pro zajištění bezpečného a ekonomického leteckého provozu. V Česku tuto službu zajišťuje státní podnik Řízení letového provozu České republiky.